Náhradné diely

Kvalita originálu


Počas vývoja vozidiel Ford prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je váš autorizovaný servis spoločnosti Ford povinný používať originálne diely a kvapaliny Ford. Na vozidle sa nachádza niekoľko dielov, u ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmene brzdových obložení iste očakávate, že budú spĺňať predpísané parametre. Zabezpečí sa to s originálnymi dielmi Ford.